Odoo • Image and Text

Фотонапонски електрани на државно земјиште

По учеството во тендерската постапка на  Министерството за економија на Република Северна Македонија, Соларпо Холдинг АД, го доби правото на изградба на ПВ Соларна централа со капацитет од 10 MW на државно земјиште во регионот на Маденоски БродИнвестицијата ќе се реализира во рок од половина година по обезбедување на потребната дозвола за градба и приклучување на дистрибутивната мрежа. Енергијата од Соларната централа ќе се продава во целост на слободниот пазар без никакви субвенции.

Компанијата работи на пазарот во Северна Македонија преку интегриран модел, кој вклучува свои извори на чиста енергија, трговија и снабдување со енергија на крајните клиенти, прогнозирање и балансирање на производството и потрошувачката на енергија и изградба на станици за полнење на електрични возила.

Останати Фотонапонски Проекти

Odoo - Sample 1 for three columns

Агрогруп

Капацитет: 1 MWp

Датум: 11.2019

Odoo - Sample 1 for three columns

Торпедо Солар

Капацитет: 1 MWp

Датум: 12.2012

Odoo - Sample 1 for three columns

Лисолај

Капацитет: 1 MWp

Датум: 04.2014

Odoo - Sample 1 for three columns

Грин Солар

Капацитет: 0.7 MWp

Датум: 09.2018

Odoo - Sample 1 for three columns

Охрид

Капацитет: 0.4 MWp

Датум: 11.2014

Odoo - Sample 1 for three columns

ЏСП Актуел

Капацитет: 0.11 MWp

Датум: 12.2019

Odoo - Sample 1 for three columns

Осогово Милк

Капацитет: 0.1 MWp

Датум: 03.2019